[เรียนโลก] สำรวจการเรียนการสอนในเกาหลีใต้ .

Dr. Vishalache Balakrishnan นักวิจัยอาวุโส คณะศึกษาศาสตร์ ที่ universiti Malaya ประเทศมาเลเซียสนใจประเด็นที่เกาหลีใต้กลายมาเป็นประเทศอันดับต้นๆ ในด้านการศึกษา และเมื่อ Dr. Vishalache ได้เข้าร่วมโครงการ Asean-Korea Exchange Fellowship Program 2016/2017
.
เขาจึงใช้เวลา 3 สัปดาห์ทำวิจัยในมหาวิทยาลัยกรุงโซล จนค้นพบแนวความคิดในระบบการศึกษาแบบเกาหลี ที่มุ่งสร้างรากฐานมั่นคงให้เด็กก่อนวัยเรียน (อายุต่ำกว่า 5 ปี) ผ่านการสอนศีลธรรมและพัฒนาความแข็งแรงของร่างกาย เพราะนี่คือช่วงของการสร้างตัวตนและร่างกายที่แข็งแรง ทำให้เด็กมีทักษะการดูแลตัวเอง เช่น การทานอาหารที่เหมาะสม และการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งในโรงเรียนและพื้นที่สาธารณะ ส่งผลให้เมื่อเด็กถึงวัยเรียน การเรียนการสอนอื่นๆ ในชั้นเรียนจึงเป็นไปได้อย่างเต็มที่
.
ปัจจัยสำคัญอันดับ 2 คือ การฝึกอบรมครูและระบบสนับสนุนครูที่ยอดเยี่ยม เมื่อครูสมัครเข้าโรงเรียน นักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีจะเป็นผู้คัดเลือกครูเหล่านั้น เมื่อครูได้เข้าสอน โรงเรียนก็สนับสนุนการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์และทันสมัย รายได้ของครูสูง และครูจะต้องค้นคว้าวิธีการสอนเพื่ออัพเดทการสอนให้นักเรียนอยู่เสมอ จำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นมีประมาณ 16-18 คน ต่อ 1 ห้อง ทำให้ครูมีโอกาสทดลองใช้วิธีการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่และใช้เทคโนโลยีร่วมสอนไปพร้อมๆ กันได้สะดวก