เรียนโลก / สหรัฐ : off

ที่ Silicon Valley มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่พนักงานของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google Apple และ Yahoo นิยมส่งลูกๆ เข้าเรียน ทั้งที่อยู่ใจกลางแหล่งเทคโนโลยีแต่โรงเรียนแห่งนี้กลับไม่มี iPad หรือ smartphone ให้เห็นเลย

ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) Andreas Schleicher กล่าวว่า “ระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะระมัดระวังเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนเป็นอย่างมาก นักเรียนที่ใช้ Tablet หรือคอมพิวเตอร์มากๆ มีแนวโน้มการเรียนที่แย่กว่าเด็กคนอื่นๆ”

Beverly Amico ผู้นำด้านการประชาสัมพันธ์ของสมาคมโรงเรียน Waldorf แห่งอเมริกาเหนือ อธิบายว่าการที่ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงออกผ่านกิจกรรมทางศิลปะเช่น การวาดภาพ ฯลฯ ทำให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าการบริโภคข้อมูลที่ดาวน์โหลดจาก Tablet อย่างในห้องเรียนของ Waldorf เองก็ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายด้วยโต๊ะไม้ธรรมชาติและต้นไม้ บนฐานแนวคิดการนำความวุ่นวายของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกไป และกระตุ้นการมีส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียนในระหว่างบทเรียนให้มากที่สุด เนื่องจากการเรียนการสอนควรมุ่งเน้นไปที่จินตนาการในการเรียนรู้และใช้วิธีการแบบองค์รวมที่รวมการพัฒนาทางปัญญา การปฏิบัติ และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเข้าไว้ด้วยกัน