[เรียนโลก] ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น

การศึกษาของญี่ปุ่นใช้ระบบ 6-3-3-4 คือชั้นประถม 6 ปี มัธยมต้น 3 ปี มัธยมปลาย 3 ปี และมหาวิทยาลัย 4 ปี ซึ่งอิงมาจากระบบอเมริกัน มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ประถม-มัธยมต้น)
.
ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุด โดยมีอัตราการลงทะเบียนเรียนภาคบังคับ 100% และที่ไม่ใช่ภาคบังคับมากกว่า 96% ทั่วประเทศ ประมาณ 46% ของนักเรียนที่จบมัธยมปลายจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาดูแลหลักสูตร ตำราเรียน ชั้นเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาเป็นผลให้ญี่ปุ่นมีมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
.
ระบบโรงเรียนส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นมี 3 เทอม เปิดเทอมแรกเดือนเมษายน ตามแบบของฝรั่งเศส และเมษายนก็เป็นช่วงดอกซากุระบาน ซึ่งเหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ในญี่ปุ่นมาก แต่ระบบนี้ก็ทำให้การไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาไม่สะดวกนัก เนื่องจากเมื่อปิดเทอม นักเรียนญี่ปุ่นต้องรออีกครึ่งปีถึงจะได้เริ่มเรียนที่อเมริกา เมื่อกลับมาก็ต้องซ้ำชั้นอีก 1 ปี ทำให้เสียเวลามาก
.
.
โรงเรียนประถมในญี่ปุ่นจะเรียนในวันธรรมดา 6 ชั่วโมงต่อวัน และมีการบ้านหลังเลิกเรียน ญี่ปุ่นปิดเทอม 6 สัปดาห์ในภาคฤดูร้อนและ 2 สัปดาห์สำหรับฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ และมักมีการบ้านระหว่างปิดเทอม ปัจจุบันจำนวนนักเรียนจะต่ำกว่า 40 คนต่อชั้นเรียน และทุกโรงเรียนมีเครื่องแบบ ความต่างระหว่างโรงเรียนญี่ปุ่นและอเมริกันก็คือชาวอเมริกันจะให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจก ในขณะที่ญี่ปุ่นควบคุมบุคคลด้วยกฎกลุ่ม ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะพฤติกรรมกลุ่มของชาวญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี