[เรียนโลก] ปั่นเพื่อเปลี่ยน

Tang Xiang Rong อายุ 8 ขวบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นหนึ่งในนักเรียน 21 คนจาก

โรงเรียนประถมศึกษา Holy Innocents ที่เข้าร่วมในโครงการ Cycle Safe ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ โครงการดังกล่าวพาเด็กๆ ปั่นจักรยานด้วยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กๆ ต่อสู้กับโรคอ้วน

โดยโครงการสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ผ่านการแจกหมวกกันน็อกรูปสัตว์ให้แก่เด็กๆ สหพันธ์จักรยานแห่งประเทศสิงคโปร์ผู้จัดโครงการ มีเป้าหมายให้นักเรียน 2,000 คน

เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปีนี้ นอกจากนี้โครงการ Cycle Safe ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นกิจกรรมการขี่จักรยานสมัครเล่นครั้งแรกสำหรับนักเรียน และได้รับการรับรองว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาทางด้านกีฬาของสิงคโปร์จากกระทรวงศึกษาธิการด้วย