เรียนโลก : คลังเครื่องมือบนโลกออนไลน์

 

 

เรื่องเครื่องมือออนไลน์เพื่อการแบ่งปันระหว่างครูครูที่หวังจะแลกเปลี่ยนวิธีการสอนสามารถทำได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในอินเตอร์เนต

กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education : MOE) และสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ (Singapore Teaching Practice : STP) ร่วมมือกันพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกลยุทธ์วิธีการสอนระหว่างครูในกว่า 24 พื้นที่ผ่านเครื่องมือออนไลน์ ซึ่งนาย Wong Siew Hoong อธิบดีการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้ทำการแถลงการเปิดตัวเครื่องมือดังกล่าวในระหว่างการประชุมนานาชาติด้านการการออกแบบการเรียนการสอนครั้งที่ 7 ของสิงคโปร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Nanyang “นี่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้งมากขึ้นและเอื้ออำนวยต่อการปรับปรุงระบบการสอนด้วย”

นาย Wong Siew Hoong กล่าว “เราต้องการกลั่นกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถอธิบายและแบ่งปันให้นำไปใช้ต่อๆ กันได้”

นาย Chan Melzone อายุ 38 ปี ครูสอนภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนประถม Punggol View กล่าวว่า “เครื่องมือออนไลน์นี้จะช่วยให้ครู โดยเฉพาะครูในโรงเรียนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เท่าเทียมกับนานาชาติได้”