[เรียนโลก] การเตรียมตัวเป็น “ผู้ใหญ่”

ดร. Rachel Ginsberg เป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่ NewYork-Presbyterian Youth Anxiety Center เธอเคยทำงานกับลูกค้าที่ขาดความพร้อมทางอารมณ์ ขาดทักษะด้านการศึกษา และทักษะด้านการเป็น “ผู้ใหญ่”
.
นั่นทำให้ดร. Rachel ตั้งคำถามว่าคนเราจะสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้อย่างไร? ผลจากการค้นหาวิธีสร้างทักษะดังกล่าว ดร. Rachel กล่าวว่าบางวิธีการดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่เชื่อมโยงกัน หรือดูตลกแต่มันสามารถใช้ได้จริง
.
เช่น สำหรับคนที่กลัวการพูดกับเพื่อนร่วมชั้นหรืออาจารย์เพราะกลัวจะถูกตัดสินว่าโง่ ให้ลองไปสั่งอาหารในร้านแล้วขอเปลี่ยนออร์เดอร์ที่ได้สั่งไป
.
“วิธีการนี้จะช่วยให้พวกเขาตรวจสอบตัวเองและไม่กลัวที่จะขอสิ่งที่พวกเขาต้องการ” ดร. Ginsberg กล่าว
.
“สาระสำคัญของวิธีการนี้คือมันช่วยลดความวิตกกังวล” วิธีการเตรียมพร้อมทางอารมณ์ที่ ดร. Ginsberg แนะนำยังมีอีกหลากหลายวิธี ได้แก่ ให้ List สิ่งที่คุณรู้สึกและอยากสื่อสารกับผู้อื่นออกมา ฝึกร้องขอสิ่งที่ต้องการน้อยที่สุดก่อน
.
ส่งอีเมล์ถึงครูหรือศาสตราจารย์เพื่อชี้แจงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ ฝึกยกมือตอบในชั้นเรียนและเริ่มประโยคด้วย “ฉันเข้าใจผิดว่า …” ฯลฯ
.
ในด้านการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก็สามารถฝึกได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ให้ฝึกขอความช่วยเหลือหรือชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายกับผู้อื่น เดินเข้าไปในชั้นเรียนที่เริ่มแล้วแทนที่จะโดดเรียนเพราะมาสาย พูดคุยกับครูหรืออาจารย์ของคุณหลังเลิกเรียน เป็นต้น
.
สุดท้ายการเตรียมตัวสำหรับการเป็นผู้ใหญ่ มีวิธีการที่สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้แก่ ฝึกจัดเตียงของคุณทุกวัน ทำความสะอาดห้องด้วยตัวเอง ควบคุมการนอนของคุณให้ได้ 7-8 ชั่วโมงต่อคืน นอนและตื่นนอนในเวลาที่เหมาะสม ฝึกตื่นนอนด้วยตัวเอง และฝึกบริหารจัดการการใช้เงิน เป็นต้น