[เรียนโลก] การขยับร่างกายช่วยให้เรียนคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น

งานวิจัยจากภาควิชาโภชนาการการออกกำลังกายและกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ได้ทดลองใช้เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์แบบต่างๆ กับเด็ก เพื่อสำรวจว่าเทคนิคการเรียนแบบใดที่ช่วยให้เด็กๆ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีที่สุด
.
ผลการวิจัยค้นพบว่าเด็กจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีที่สุด เมื่อได้ขยับร่างกายในระหว่างการเรียน เมื่อผ่านไป 6 สัปดาห์ เด็กๆ ที่ใช้เทคนิคดังกล่าวทำคะแนนได้ดีขึ้น ประสิทธิภาพการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของพวกเขาดีขึ้น 7.6% ผลการวิจัยยังระบุด้วยว่าเด็กๆ แต่ละคนต้องการกลยุทธ์การเรียนรู้ที่เฉพาะตัว ทั้งนี้ ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อค้นพบนี้เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงรูปแบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น