[เรียนโลก] กระตุ้นให้นักเรียนทำกิจกรรม

 

ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยประเทศเคนย่า ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่ในสถานศึกษา
.
ทั้งนี้ ดร.Belio Kipsang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประเทศเคนย่ากล่าวว่า จริงๆ แล้วเด็กๆ ยังมีศักยภาพที่ไม่ได้นำออกมาใช้หรือยังไม่ได้ถูกพัฒนาอีกมากมาย
.
ดังนั้น โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาและค้นหาศักยภาพเหล่านั้นของตัวเอง เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ศิลปะ และการกีฬา หลักสูตรกิจกรรมที่วางแผนไว้นี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน เพื่อการพัฒนาทางสติปัญญา สังคม และอารมณ์ของเด็ก .
.
นอกจากนี้ ยังมีการเชิญชวนให้กลุ่มสื่อสารมวลชนเข้ามาถ่ายทำและออกอากาศการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและการแสดงละครของนักเรียนชาวเคนย่าที่จะมีขึ้นในเทศกาลดนตรีหลังที่เด็กๆ เรียนจบหลักสูตรอีกด้วย