[เรียนโลก] กระตุ้นให้นักเรียนทำกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยประเทศเคนย่า ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่ในสถานศึกษา ทั้งนี้
.
ดร.Belio Kipsang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประเทศเคนย่ากล่าวว่า
.
“จริงๆ แล้วเด็กๆ ยังมีศักยภาพที่ไม่ได้นำออกมาใช้หรือยังไม่ได้ถูกพัฒนาอีกมากมาย ดังนั้น โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาและค้นหาศักยภาพเหล่านั้นของตัวเอง เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ศิลปะ และการกีฬา หลักสูตรกิจกรรมที่วางแผนไว้นี้
.
จะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน เพื่อการพัฒนาทางสติปัญญา สังคม และอารมณ์ของเด็ก นอกจากนี้ ยังมีการเชิญชวนให้กลุ่มสื่อสารมวลชนเข้ามาถ่ายทำและออกอากาศการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและการแสดงละครของนักเรียนชาวเคนย่าที่จะมีขึ้นในเทศกาลดนตรีหลังที่เด็กๆ เรียนจบหลักสูตรอีกด้วย