[เรียนโลก] กระตือรือ ‘เล่น’

Don Ledingham เป็น blogger การศึกษาและผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาสำหรับเด็กที่ Midlothian Council ประเทศ Scotland

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาได้ลองเปลี่ยนวิธีการทำกิจกรรมซึ่งเน้นให้เด็กมัธยมได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เมื่อพิจารณาหลักสูตรมัธยมศึกษาแล้วนั้น การใช้การเล่นเป็นแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเรื่องที่หาได้ยาก

แต่หลักสูตรมัธยมที่ Don พัฒนาขึ้นมีทั้งวิธีการสอนสำหรับครู กระบวนสร้างการเรียนรู้ เกณฑ์การวัดความสำเร็จ และระยะเวลาของประสบการณ์การเรียนรู้ หลักสูตรนี้ถูกทดลองนำไปใช้ในโรงเรียนมัธยมบางแห่งผ่านกิจกรรมที่แตกต่างหลากหลาย

เช่น ครูคนหนึ่งที่นำหลักสูตรของ Don ไปประยุกต์ใช้ tweet กลับมาหา Don เพื่อเล่าให้ฟังว่าเขาให้นักเรียนใช้ถาดทรายและน้ำในชั้นเรียนเพื่อจำลองแบบของชายฝั่ง

โดยครูผู้นำนกระบวนการคนนี้กล่าวว่า “เห็นได้ชัดว่าผมไม่ได้ต้องการให้นักเรียนมองหาคำตอบที่ชัดเจน แต่ผมต้องการให้นักเรียนสังเกตและบันทึกผลการค้นพบของพวกเขา ก่อนที่จะเชื่อมโยงกับภูมิประเทศแบบชายฝั่งที่แท้จริงอย่างอิสระ

ผมอนุญาตให้นักเรียนทำสิ่งต่างๆ ลองทดสอบด้วยวิธีการของตัวเอง ถึงแม้ว่านักเรียนอาจได้ข้อสรุปที่แตกต่างจากผมไปบ้าง แต่ก็มีส่วนที่คล้ายกัน และในที่สุดพวกเขาก็เก็บเกี่ยวความรู้ความเข้าใจจากบทเรียนที่น่าจดจำนี้ได้เป็นจำนวนมาก”