เรียนโลก/สิงคโปร์ : บทเรียนจากแม่น้ำ Kallang

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 คนจากโรงเรียนมัธยมเซนต์แอนดรูว์ (St Andrew’s Secondary School) ในประเทศสิงคโปร์ ออกไปทำกิจกรรมเก็บตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำ Kallang เพื่อวิเคราะห์ความเป็นกรดและระดับออกซิเจนในแม่น้ำ

Cruz Chan หนึ่งในนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมกล่าวว่า “ส่วนที่ดีที่สุดในวันนี้คือการหาปลาตัวเล็กๆ ในตัวอย่างน้ำที่เก็บมา” เขากล่าว ทั้งนี้มีนักเรียนกว่า 30 คนแล้วที่ได้เข้าร่วมในเส้นทางการเรียนรู้ที่ Kallang Riverside Park เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์น้ำ กิจกรรมนี้จัดโดย Singapore Press Holdings กลุ่มสิ่งแวดล้อม Waterways Watch Society และแม่น้ำ Kallang โดยจัดเป็นโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องตลอดทั้งปี ที่มีเป้าหมายให้ความรู้เรื่องดังกล่าวกับนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าจะได้ให้ประโยชน์อย่างน้อยกับนักเรียน 8,000 คน ใน 8 โรงเรียน