[เรียนรู้โลก] ตัวการ์ตูนกับการศึกษาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

[เรียนรู้โลก]
ตัวการ์ตูนกับการศึกษาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

ซาร่า แอล มูลลา (Sara Al Mulla) ชื่นชมความมีวินัยและการเคารพกฎของคนญี่ปุ่น ซึ่งต้นตอของนิสัยเหล่านี้มาจากหนังสือเรียนที่มีเนื้อหาเป็นตัวการ์ตูน เพราะการ์ตูนทำให้เด็กเข้าใจประเด็นซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นพลเมืองที่ดี

ซาร่าให้ข้อสรุปว่านอกจากหลักสูตรที่มีตัวการ์ตูนเป็นเครื่องมือสื่อสารแล้ว ชุมชนแวดล้อมตัวเด็กก็ควรจะร่วมกันสอนเรื่องคุณธรรมและความเป็นพลเมืองไปในทิศทางเดียวกันด้วย
และท้ายที่สุด การศึกษาผ่านตัวการ์ตูนนี้ ก็ควรจะเป็นเครื่องมือของรัฐบาล ในการพัฒนาพลเมืองและแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมด้วย