[เรียนจากโลก] . โรงเรียน Johnston County กับการขับเคลื่อนโครงการ “Lab school”

รองผู้อำนวยการ Eddie Price กล่าวว่าโรงเรียน Johnston County กำลังวางแผนที่จะสร้างหลักสูตรใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านภาคปฏิบัติเป็นสำคัญ โรงเรียนจะกลายเป็นห้องทดลองโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น วิธีการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจะช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการและบทเรียนต่างๆ ในแบบฉบับของตัวเอง
.
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการพรีเซ้นท์และทักษะที่เกี่ยวกับดิจิทัลด้วย นอกจากนี้ รองผู้อำนวยการ Price ยังเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครูด้วย
.
“ในโรงเรียนครูจะมีอิสระในการทดลองวิธีการสอนมากขึ้น เพื่อเรียนรู้และตรวจสอบวิธีการที่นำมาใช้” Price กล่าว