[เรียนจากโลก] สิ้นสุดการลงโทษในโรงเรียน/‘เกมคณิตศาสตร์’/ โครงการทุนการศึกษาสู่มหาวิทยาลัย

[เรียนจากโลก]

ดร.แมทธิว ลินช์

สิ้นสุดการลงโทษในโรงเรียน

ดร.แมทธิว ลินช์ รองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยแลงสตัน สหรัฐอเมริกา อธิบายถึงผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า เด็กที่มีวินัยจากการถูกตีนั้น มีแนวโน้มที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยมีความเสี่ยงต่อการมีสภาวะซึมเศร้า และใช้สารเสพติดเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ การตีเด็กยังมีผลเชื่อมโยงที่นำไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้านสังคม และละเมิดสิทธิคู่สมรสเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การลงโทษทางร่างกายสามารถยับยั้งได้จากการออกกฎหมาย แต่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองเด็กในเรื่องดังกล่าว จะต้องตระหนักว่าการลงโทษด้วยวิธีทำร้ายร่างกายนั้น อาจให้ผลเสียในระยะยาวมากกว่า การสอนวินัยและความผิดชอบชั่วดีให้เด็กสามารถทำได้โดยสันติวิธีและไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรง ซึ่งโรงเรียนควรเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวินัยอย่างสันติ

ที่มา : www.educationworld.com

 

ดร.แนนซี สมิธ

‘เกมคณิตศาสตร์’ สิ่งสำคัญในการเรียนการสอน

ที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา ดร.แนนซี สมิธ (Dr. Nanci Smith) ยืนยันว่าเกมเป็นเครื่องมือที่ทำให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ง่ายขึ้นได้ เกมที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นักเรียนรู้จักแก้ไขปัญหามากกว่าท่องจำสูตรคณิตศาสตร์ เช่น เกมไพ่ UNO เพื่อแก้สมาการพีชคณิต เกมการ์ดสุ่มตอบปัญหาเรขาคณิต หรือเกมกระดานจับคู่คำตอบ เป็นต้น ผลลัพธ์จากการใช้เกมที่เห็นได้ชัดมากที่สุดคือ นักเรียนจะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งทัศนคติบวกต่อการเรียนรู้นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการเรียนการสอน เด็กจะเข้าใจและจดจำได้ดีกว่าในบรรยากาศที่สนุกสนาน และต้องไม่ลืมว่าเกมต่างๆ ที่จะถูกนำมาใช้ ต้องเป็นเกมที่นักเรียนได้ร่วมคิดค้นด้วย

ที่มา : www.educationworld.com

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาสู่มหาวิทยาลัย

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจะเปิดตัวทุนการศึกษาที่จะทำให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเงินสามารถเข้าถึงมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น ในเดือนเมษายนปีนี้ โดยองค์การบริการนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) จะให้เงินแก่นักเรียนในครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ 20,000 – 40,000 เยนต่อเดือนขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและฐานะของครอบครัว ในปี 2017 ทางองค์การวางแผนที่จะกระจายทุนให้นักเรียน 2,800 คน ที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วน และขยายการเป็น 20,000 คน ในปี 2018

http://www.japantimes.co.jp