[เรียนจากโลก] ภาพเสมือนจริง เสน่ห์การเรียนรู้ในห้องเรียน


Jeremy Bailenson ศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารและผู้อำนวยการ Virtual Human Interaction Lab ของ Stanford อธิบายว่า สมองไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างประสบการณ์จริงกับภาพที่มีชีวิตชีวาใน VR ได้ และเขาต้องการให้เด็กเรียนรู้จากภาพเสมือนจริง จึงร่วมมือกับศาสตราจารย์ Roy Pea จาก Stanford Graduate School of Education (GSE)

สร้างภาพเสมือนจริงเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจ เช่น ภาพเสมือนจริงที่พานักเรียนดำลงไปในท้องทะเลเป็นเวลา 7 นาที เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลกรทบของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีต่อแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตทางทะเล การวิจัยพบว่าการจำลองภาพเสมือนจริงนี้ ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีและมีการเอาใจใส่สิ่งรอบตัวมากขึ้น