[เรียนจากโลก] บทเรียนเรื่องการเอาใจใส่ (Empathy)


Andrew Halls หัวหน้าครูที่ King’s College School ใน Wimbledon ประเทศอังกฤษ ชี้ให้เห็นว่าเยาวชนกำลังโหยหาความสนใจจากผู้อื่นมากขึ้น เนื่องมาจากอิทธิพลของโลกออนไลน์หรือการยึดติดอยู่กับโลกเสมือนจริงในศตวรรษที่ 21 และการยึดมั่นตัวตนในโลกเสมือนจริงนี้ มีส่วนทำให้อัตราการหย่าร้างของครอบครัวเพิ่มขึ้น สถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มมากขึ้น และการเล่นกลางแจ้งของเด็กลดลง ตั้งแต่แรกเกิดเยาวชนอังกฤษถูกหล่อหลอมให้เชื่อมั่นในความเป็นตัวตนเพื่อประสบความสำเร็จ แต่ไม่ได้ถูกปลูกฝังให้เชื่อในศักดิ์ศรีของชีวิตอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากตัวเอง

จากการสำรวจพบว่าคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 16-24 ปี จะรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมากที่สุด เพราะต้องแข่งขันเพื่อมีชีวิตที่ดี Halls เชื่อว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอกชก็มีส่วนหล่อหลอมให้เด็กเป็นเช่นนั้น Halls จึงคิดหลักสูตร ‘บทเรียนเรื่องการเอาใจใส่ผู้อื่น’ ขึ้น เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ดังกล่าว เพราะผลการเรียนที่ดีไม่ได้การันตีความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ดังนั้นสาระสำคัญของหลักสูตรการเอาใจใส่ผู้อื่นจึงเน้นไปที่การอาศัยอยู่ในชุมชนเพื่อทำความเข้าใจ การเอาใจใส่ และสร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อันเป็นคุณภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน