[เรียนจากโลก] ครูแคนาดารับรางวัลสำหรับการทำงานเพื่อลดการฆ่าตัวตาย


Maggie MacDonnell เป็นครูในโรงเรียน Ikusik ที่เมือง Salluit ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเอสกิโมอันห่างไกลในแคนาดา แต่สิ่งที่เธอทำเป็นมากกว่าครูจนได้รับรางวัล Global Teacher Prize 2017 มูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (803,000 ปอนด์) แม้ว่าที่เมือง Salluit จะมีจำนวนประชากรน้อยมาก แต่ก็มีทรัพยากรจำกัดและมีการกีดกันทางสังคมสูง อีกทั้งปัญหาครอบครัว ความรุนแรง เหล้า ยาเสพติดและการทำร้ายตัวเองในวัยรุ่นก็อยู่ในระดับสูงด้วยเช่นกัน

ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้มีอัตราการฆ่าตัวตายของเด็กวัยรุ่นสูงถึง 10 ครั้ง ภายในเวลาเพียง 2 ปี โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี Maggie ในฐานะครูที่ต้องไปงานศพนักเรียนนับครั้งไม่ถ้วน และต้องมาสอนในรุ่งเช้าที่มีโต๊ะเปล่าในห้องเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เธอรู้ว่าเธอมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบยิ่งใหญ่กว่าการเป็นครู เธอจึงสร้างโปรแกรมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียน ปรับปรุงการเรียนให้เป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม จัดอบรมการป้องกันการฆ่าตัวตายร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมเดินป่าผ่านอุทยานแห่งชาติ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์ออกกำลังกาย และเป็นผู้ปกครองชั่วคราวให้กับนักเรียนบางคนที่ถูกตราหน้าว่ามาจากครอบครัวที่มีประวัติอาชญากรรม

“สิ่งที่ฉันพยายามทำคือการสร้างวิธีการบริการชุมชนภายในห้องเรียน ดังนั้นฉันจึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในทางบวก”
Maggie MacDonnell