[เรียนจากโลก] การศึกษาสิงคโปร์เปลี่ยนมาให้ความสนใจเรื่องจุดแข็งของของนักเรียน



กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้จัดทำมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงจุดแข็งของตนเอง โครงการ DSA (Direct School Admission) ที่พ่อแม่หลายคนเห็นว่าเป็นตั๋วสู่การเข้าโรงเรียนชั้นนำจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อจุดประสงค์ในการค้นหาความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน สถาบันการศึกษาด้านเทคนิค (ITE) โรงเรียนสารพัดช่างและมหาวิทยาลัยจะขยายการรับสมัครเพิ่มมากขึ้น

นักเรียนแต่ละคนมีสิทธิที่จะได้เรียนวิชาที่ตนเองถนัดและสนใจจริงๆ ในระดับสูง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการประกาศเมื่อไม่นานมานี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับประถม Ng Chee Meng และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับอุดมศึกษาและทักษะ Ong Ye Kung ด้วยการเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง Ng ประกาศว่าภายในปีนี้โรงเรียนจะยุติการทดสอบความสามารถทางวิชาการทั่วไป

แต่จะพิจารณาความสามารถเฉพาะด้านแทน กล่าวคือแทนที่จะมีแต่เด็กพรสวรรค์เท่านั้นที่จะได้เรียนสิ่งที่ตัวเองถนัด รัฐจะเปิดโอกาสให้นักเรียนคนอื่นๆ ได้ค้นหาความเป็นตัวเองที่แท้จริงก่อนที่พวกเขาจะจบชั้นประถมศึกษา “เนื่องจากเราจะทำได้ดีกว่า ในการทำสิ่งที่เราชอบ” กล่าวโดย Ng