เมื่อ Obamas สอนลูกสาวให้เป็นผู้นำ

อดีตประธานาธิบดี Barack Obama แบ่งปันคำสอนเพื่อความเป็นผู้นำที่มีต่อลูกสาวของตนเองทั้ง Malia และ Sasha

ข้อที่หนึ่ง “ความรับผิดชอบคือสิทธิพิเศษ” เราแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบ เมื่อคุณยังเล็กความรับผิดชอบของคุณก็มีขนาดเล็ก แต่เมื่อคุณโตขึ้นความรับผิดชอบของคุณเติบโตด้วยเช่นกัน ความรับผิดชอบเป็นสิทธิอันยิ่งใหญ่ เพราะมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณโตเต็มที่ หมายความว่าคนอื่นๆ พึ่งพาคุณเพื่อให้คุณมีอิทธิพลในการทำบางสิ่งบางอย่าง และถ้าคุณทำได้ดี คุณก็กำลังได้ช่วยให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้น Obamas พยายามปลูกฝัง “ค่านิยมในบ้านขั้นพื้นฐาน” ทั้งความกรุณา การพิจารณา การเอาใจใส่ และการทำงานหนักให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน เพราะมันคือเครื่องมือที่จะทำให้คุณสามารถสร้างโลกรอบตัวคุณได้ในแบบที่ดี

ข้อที่สอง “หาวิธีทำงานบนจุดแข็งของตนเอง” Obamas กล่าวว่า ลูกสาวของเขามีจุดแข็งแตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะเลือกเส้นทางที่แตกต่างกันไปเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเป็นคนฉลาดคุณไม่จำเป็นต้องพูด คุณสามารถสร้าง Application ที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา” Obamas กล่าว “ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูแลคน คุณไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกและเดินขบวนประท้วง แต่คุณสามารถให้คำปรึกษาเด็กบางคนหรือทำงานที่คลินิกสุขภาพในท้องถิ่นที่จะสร้างความแตกต่างได้”

ข้อที่สาม “การตั้งมั่นเป็นสิ่งสำคัญ” คุณต้องแน่วแน่ บางครั้งเรารู้สึกผิดหวังและเราก็ผิดหวังแต่การยืนกรายตั้งมั่นจะทำให้เรามีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จ