เพศศึกษาในห้องเรียน


อังกฤษบังคับให้ทุกโรงเรียนสอนเพศศึกษา

อังกฤษมีกฎหมายฉบับใหม่บังคับให้ทุกโรงเรียนสอนเพศศึกษา ซึ่งเด็กตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป จะได้รับการสอนเรื่องความสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การมีสุขภาพที่ดี รวมถึงอันตรายของสื่อลามกออนไลน์ การล่วงละเมิดทางเพศ และสุขภาพทางเพศของกลุ่ม LGBT

รัฐบาลให้อิสระแต่ละโรงเรียนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนของตัวเองตามหัวข้อดังกล่าว โดยผลลัพธ์ที่รัฐบาลคาดหวังก็คือการลดความรุนแรงในครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเยาวชนในอนาคต

ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายครั้งนี้ สอดคล้องกับโพลล์จากองค์กรการกุศล Barnardo ที่สำรวจในปีที่แล้วพบว่า 74% ของเด็กอายุ 11-15 ปี รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นถ้าได้รับการสอนเกี่ยวกับเพศและความสัมพันธ์ในโรงเรียน และ 94% เห็นว่าการเข้าใจถึงความเสี่ยงและอันตรายของโลกออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ

 

ญี่ปุ่นกับสื่อเพศศึกษา

“Asuka Someya ตั้งครรภ์ในช่วงมหาวิทยาลัย เธอไม่กล้าเลี้ยงลูกคนเดียวและทิ้งอนาคต เธอจึงตัดสินใจทำแท้ง” เมื่อเรื่องเพศเป็นข้อห้ามทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น และโรงเรียนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เรื่องดังกล่าว Someya วัย 30 ปี จึงก่อตั้ง Pilcon

เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องเพศและการคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น ปัจจุบัน Pilcon มีอาสาสมัครกว่า 30 คน จัดทำโครงการและงานอบรมต่างๆ สำหรับนักเรียนมัธยมต้น มัธยมปลาย และพ่อแม่ ทำวิดีโอสอนเรื่องเพศบน YouTube (http://jtim.es/WrD2Y)

Someya กล่าวว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องส่งเสริมความรู้เรื่องเพศและสร้างสภาพแวดล้อมที่พูดคุยเรื่องนี้ได้ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ระบุว่าจำนวนการการทำแท้งในญี่ปุ่นมีถึงประมาณ 1 ใน 5 ของการตั้งครรภ์ เนื่องจากความไม่พร้อมและส่วนมากเป็นผู้หญิงวัย 20-30 ปี นี่ยังไม่รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีจำนวนมากเช่นกัน “ฉันหวังว่าเราจะสามารถเข้าถึงวัยรุ่นในพื้นที่ห่างไกลได้มากขึ้น ด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรที่ดำเนินงานเรื่องนี้ทั่วประเทศ ” Someya กล่าว

แก้ไขปัญหาการไม่พูดถึงการศึกษาเรื่องเพศในเลบานอน

โรงเรียนในเลบานอนแทบไม่มีการสอนเพศศึกษา นักเรียนแพทย์ปี 4 สองคน Anthony Kerbage และ Elissa Abou Khalil จึงเข้าเป็นอาสาสมัครให้ความรู้เรื่องเพศในมูลนิธิ Marsa ของเลบานอน ทั้งคู่เข้าไปทำการอบรมเพศศึกษาในหัวข้อต่างๆ เช่น การทำแท้ง การคุมกำเนิด เชื้อ HIV และอัตลักษณ์เพศหญิง ในโรงเรียนและชมรมลูกเสื้อต่างๆ ทั่วเลบานอน

ในชั้นอบรมนี้ต้องทำการเปิดใจนักเรียนที่โตมาในสภาพแวดล้อมที่คิดว่าคเรื่องเพศน่าอับอาย ให้เปิดกว้าง รู้สึกปลอดภัยและเกิดความไว้วางใจ จนกล้าที่จะพูดและถามสิ่งที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ กิจกรรมการวาดรูปความเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายของเพศหญิงและเพศชาย เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประเมินความรู้เรื่องเพศของนักเรียนทั่วไป

ซึ่งพบว่านักเรียนเลบานอนส่วนใหญ่มีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ การสร้างการเปิดใจให้พูดคุยเรื่องนี้ และให้ความรู้ จะนำไปสู่ความกล้าที่จะเข้ารับบริการรักษาโรคติดต่อทางเพศในโรงพยบาล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดสถิติผู้เป็นโรคติดต่อทางเพศที่มีเพิ่มขึ้นในทุกปี ทั้งนี้ การอบรมเรื่องเพศศึกษาของมูลนิธิ Marsa นั้นไม่สามารถทำได้ทั่วถึงทั้งประเทศ

เนื่องจากอาสาสมัครที่มีจำนวนจำกัด จำเป็นต้องขับเคลื่อนให้มีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน และมีบริการประกันสุขภาพที่รักษาโรคทางเพศแบบเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป