เปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมาย – Ben Owens

ครูหลายคนอาจมีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น และครูหลายคนก็อาจจะรู้ดีว่าเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนของตนเองนั้น ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตรงไหน

 แต่มีครูเพียงไม่กี่คนที่ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง แม้จะต้องเจอกับอุปสรรคและความยากลำบากในการจะไปถึงเป้าหมาย และ Ben Owens คือ 1 ในครูผู้เปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนของเขา ครู Ben เคยทำงานเป็นวิศวกรมากว่า 20 ปี ก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ในโรงเรียนมัธยม Tri-County Early College รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา เขา เป็นครูที่อุทิศตนอย่างมากเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ระบบการเรียนการสอน การวัดผล การพัฒนาครู ฯลฯ ในโรงเรียนของเขา ครู Ben เป็นสมาชิกกลุ่ม Hope Street Group National Teacher Fellow ที่ทำงานด้านการให้คำปรึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโรงเรียนโดยเฉพาะ สิ่งนี้ทำให้ครู Ben มีประสบการณ์มากพอที่จะเข้าใจว่าทางตันของการพยายามพัฒนาการเรียนการสอนในรั้วโรงเรียนของครูคนอื่นๆ นั้นมาจากอะไร

ประการแรกคือความพยายามเปลี่ยนแปลงระบบโรงเรียนของครูส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือค่านิยมพื้นฐานของโรงเรียน

ประการที่สอง คือการที่ครูไม่สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนร่วมกันกับบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียนได้ และ

สุดท้ายคือการที่ครูไม่สามารถสื่อสารได้ชัดเจนถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลงมือทำการเปลี่ยนแปลง

ครู Ben มองเห็นทางตันเหล่านี้ เขาจึงเริ่มขับเคลื่อนจากการทบทวนแผนการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความต้องการและวัฒนธรรมเฉพาะของโรงเรียนตนเองก่อน สิ่งที่ครู Ben ต้องการเปลี่ยนแปลงก็คือระบบการให้คะแนนแบบดั้งเดิมในโรงเรียน เขาเปลี่ยนมันให้กลายเป็นการให้อิสระนักเรียนได้เรียนรู้ตามสมรรถนะของตนอย่างเต็มที่ จากนั้นจึงเริ่มผลักดันให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียนให้ช่วยกันลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลง ผ่านการสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทที่แตกต่างกันของแต่ละคนโดยจัดการฝึกอบรมครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ตลอดจนจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อให้รู้เป้าหมายและวิธีการเปลี่ยนแปลงระบบร่วมกัน

สุดท้ายคือการจัดระบบติดตามผลลัพธ์แบบเรียลไทม์และการสื่อสารความคาดหวังที่สมจริงระหว่างกันในโรงเรียน กระบวนการเหล่านี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนา ครู Ben เชื่อว่าครูในพื้นที่อื่นๆ ก็สร้างสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน และทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรเพื่อพัฒนาโรงเรียนของตน