เชื้อชาติ – การศึกษา

Kirah T นักเรียนจาก NJ Middle School กล่าวว่าความไม่เสมอภาคทางเชื้อชาติและเพศมีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาของนักเรียนทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เธอเป็นนักเรียนผิวดำลาตินที่เชื่อว่าการเหยียดผิวและแบ่งแยกเพศยังมีชีวิตอยู่ในระบบการศึกษาทั่วโลก

จากข้อมูลสิทธิพลเมืองปี 2014 ของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริการะบุว่า “ชาวอเมริกันผิวดำ ลาติน และชนพื้นเมืองอเมริกันมีโอกาสที่อยู่ในสายตาของครูมากกว่านักเรียนผิวขาว” รายงานฉบับเดียวกันระบุว่านักเรียนผิวดำถูกไล่ออกจากโรงเรียนมากกว่านักเรียนผิวขาวถึง 3 เท่า การศึกษาคือสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติไหน ดังนั้นความเท่าเทียมในการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่เราต้องทำงานต่อ

ผลการศึกษาล่าสุดของมหาวิทยาลัย Northwestern แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครียดจากการถูกเหยียดเชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็นการถูกปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมหรือการถูกกดดันโดยทัศนคติเชิงลบส่งผลให้ร่างกายสูบฉีดฮอร์โมนความเครียดในวัยรุ่น  “ผลกระทบจากการเลือกปฏิบัตินี้น่ากลัว ฉันไม่อาจจินตนาการถึงการไม่มีโอกาสเท่าเทียมกับนักเรียนที่นั่งอยู่ตรงข้ามฉันเพียงเพราะฉันเป็นนักเรียนผิวดำ โอกาสควรมีอย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติ เพศ หรือศาสนาอะไรก็ตาม” Kirah T กล่าว