หลักสูตรพิเศษ เพื่อคนพิเศษ

ที่มา : straitstimes.com

Bà Denise Phua ประธานศูนย์ทรัพยากรออทิสติก (Autism Resource Centre: ARC) ของประเทศสิงคโปร์กล่าวว่าการสนับสนุนและบริการผู้ที่มีความต้องการพิเศษในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่เด็กและวัยรุ่นเป็นส่วนมาก ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดอายุการศึกษาในช่วง 18-21 ปี บุคคลออทิสติกจึงยังไม่ได้รับการสนับสนุนและบริการมากเท่าที่ควร เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลออทิสติกที่เป็นผู้ใหญ่จะมีชีวิตอิสระและมีส่วนร่วมมากขึ้นในสังคม จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและการสนับสนุนพวกเขาเหล่านั้นตลอดชีวิต โดยเฉพาะทักษะการทำงานและทักษะในชีวิตประจำวัน” Phua กล่าว

ทั้งนี้รัฐบาลและชุมชนมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพบุคคลออทิสติกได้ ประเด็นปัญหาดังกล่าวนำไปสู่การเปิดตัวหลักสูตรพิเศษที่โรงเรียน Pathlight ที่มีขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพและโอกาสในการถูกจ้างงานให้แก่บุคคลออทิสติก โดยร่วมมือกับร้านอาหารต่างๆ ARC และสภาพัฒนาชุมชนของสิงคโปร์ Chan Mee Fong มารดาของ Lau Chun Seng บุคคลออทิสติกอายุ 20 ปีที่เข้าเรียนที่ Pathlight กล่าวว่า การทำงานที่ร้านอาหารช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้บุตรชายและเธอหวังว่านี่จะช่วยให้เขาหางานอื่นๆ ได้ในอนาคต “เขาสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ เช่น การปรุงอาหารด้วยตัวเอง และเขามีความสุขมากกับการทำงาน” เธอกล่าว