หนังสือ ดั่งไม้ผลิใบ

ดั่งไม้ผลิใบ : เรื่องราวการเรียนรู้ความดีงาม จาก “โลกด้านใน”

เรื่องราวจากการเล่าประสบการณ์การทำงานจากเจ้าหน้าที่สายการแพทย์ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากทั้งถิ่นทุรกันดาลหรือถิ่นเมือง การทำงานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาความสามารถ รวมทั้งการทำงานด้วยจิตใจที่ปรารถนาจะเห็นถึงการพัฒนาที่ดีขึ้น และอาการเจ็บป่วยที่บรรเทาเบาบางลงของผู้ป่วยทั้งกายและจิตใจ