หนังสือ ครูผู้สร้างคน

“ถิ่นไทยในป่ากว้าง     ห่างไกล
แสงวัฒนธรรมใด         ส่องบ้าง
เห็นเทียนอยู่รำไร        เล่มหนึ่ง
ครูนั่นแหละอาจสร้าง  เสกให้ชัชวาล”

อ้างอิง : ม.ล.ปิ่น มาลากุล