หนังสือ การศึกษาเปลี่ยนประเทศไทย ประเทศไทยเปลี่ยนการศึกษา

“การศึกษาเปลี่ยนประเทศไทย-ประเทศไทยเปลี่ยนการศึกษา”

ที่สำคัญคือ เปลี่ยนการศึกษาที่เป็น ภาระ (load) ทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็น พลัง (energy) ทางเศรษฐกิจ อาจจะเรียกว่าเปลี่ยนจากการตั้งรับเป็นรุก เปลี่ยนจากการที่คนไทยหงอยเหงาเศร้าซึม ทำอะไรไม่เป็น ยากจน เป็นคนไทยที่กัมมันตะ (active) มีชีวิตชีวา ขยันขันแข็ง ทำงานเป็น สร้างรายได้ เรียนรู้จากการทำงาน มีรายได้ หายยากจน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี