สื่อการเรียนรู้ /Star Wars: The Last Jedi

*บทความนี้เปิดเผยเนื้อหาของหนัง

ครูหลายๆ คนคงเป็นแฟนหรือไม่ก็ต้องรู้จักหนังเรื่อง Star War ภาพยนตร์ที่ว่าด้วยสงคราม และความไม่สงบในวันที่มีสิ่งมีชีวิตมากกว่าโลก หนังเดินทางมาถึงภาค Star Wars: The Last Jedi  ภาคที่โดยส่วนตัวคิดว่า มีมิติความเป็นครูและศิษย์มากที่สุด มากจนผมต้องนำมาเขียนในคิดเปลี่ยนเรียนรู้ตัวผมเองได้แง่คิดในการดูเรื่องนี้แล้วมาแบ่งปัน เผื่อมันจะนำไปสู่การพูดคุยกันระหว่างศิษย์และครูในห้องเรียน

  • ครูก็ทำผิดได้ เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อผู้เป็นอาจารย์เห็นพลังความชั่วร้ายเติบโตในตัวศิษย์เกินกว่าจะยับยั้งอาจารย์จึงคิดยุติเรื่องทั้งหมด หนังไม่ได้บอกว่า ศิษย์คนนั้นกลับตัวหรือไม่อย่างไร แต่เราสำหรับครูแล้ว รู้สึกผิดไม่น้อยที่คิดอย่างนั้น บางครั้ง คนเป็นครูก็ผิดพลาดกันได้  เราแค่ยอมรับและก้าวผ่านไป
  • ความล้มเหลวคือครูที่ยอดเยี่ยมในฉากนั่งปรับความเข้าใจกันระหว่าง โยดาและลุค เราได้เรียนรู้มากมาย ซึ่งเราได้ยินประโยคขั้นต้นออกจากปากโยดา เรามักเข้าใจว่าครูที่ดี ต้องทำให้เด็กประสบความสำเร็จ แต่นั้นอาจเป็นเพียงครึ่งที่ถูกต้อง เพราะการที่ทำให้เด็กเข้าใจความล้มเหลวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ครูน่าจะช่วยให้เด็กๆผ่านช่วงเวลาเหล่านั้น 
  • ศิษย์ต้องไปได้ไกลกว่าครูในเวลาไม่ห่างกันผมได้ยินประโยคทำนองนี้ ถึง 2 ครั้ง ก่อนหน้านั้นคือเรื่อง Car 3  หรือว่านี้อาจเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านอะไรหลายๆอย่างโลกใบนี้มันต้องดีขึ้นจึงประกอบด้วยคนที่เก่งขึ้นด้วยการที่ให้ผู้เรียนไปไม่ได้ไกลกว่าผู้สอนจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นและผมว่าคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเขาเข้าใจเรื่องนี้อย่างจริงแท้

  • ตำราและห้องเรียนไม่สำคัญการปรากฏตัวของโยดาที่ทำให้เราตะลึงคือเขาลงทุนทำฟ้าผ่าต้นไม้และตำราของเจไดพร้อมบอกว่ามันไม่สำคัญอีกต่อไปหัวใจของการเรียนการสอนนั้นขึ้นอยู่กับผู้สอนและผู้เรียน
  • ธรรมชาติสำคัญกับการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ของผู้มีพลังอำนาจอย่างเจไดไม่ใช้มหาวิหารอันโอ่อ่าแต่เป็นเกาะที่มีภูเขาสูงชันและทะเลอันกว่างใหญ่แวดล้อมการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีสมาธิและเกิดปัญญา

ทั้งหมดเป็นเพียงขอสังเกต ที่อาจดูจับแพะชนแกะบ้าง แต่ก็น่าสนุกดี หากครูๆลองชวนนักเรียนในห้อง เฝ้าสังเกตการณ์หนังเรื่องนี้ แล้วหยิบมาเรียนรู้ในห้องเรียน 🙂