สิงค์โปรเปิดตัว “BTech”

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีแบบนอกเวลาขึ้นใหม่ 3 หลักสูตร ได้แก่ การวิเคราะห์ธุรกิจ การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เนื่องจากสิงคโปร์มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น หลักสูตรปริญญาตรีด้านเทคโนโลยี หรือ BTech นี้มีขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งในโรงเรียนการศึกษาแบบต่อเนื่อง และโรงเรียนที่เป็นการศึกษาแบบตลอดชีวิต (Scale) โดยร่วมมือกับโรงเรียนการคำนวณของ NUS และคาดว่าจะมีนักเรียนประมาณ 160 คนในทั้ง 3 โปรแกรม นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีอีก 7 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) ซึ่งจะครอบคลุมความรู้พื้นฐานในด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบคอมพิวเตอร์และการพัฒนา Application ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฐานรากด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์แบบดิจิทัล และการวิเคราะห์สถาบัน เพื่อตอบสนองความต้องการผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในสิงคโปร์อีกเช่นกัน NUS กล่าวว่าสิงคโปร์เป็น Smart nation ดังนั้นภาคธุรกิจของประเทศจึงต้องถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ศาสตราจารย์ Wei Kwok Kee กล่าวว่าโครงการ BTech ได้รับการออกแบบให้มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนในหลักสูตรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อน ICT ยุคใหม่และยึดเป็นอาชีพต่อไปได้ในอนาคต