[รู้เรียนรู้] แนวคิดทักษะแห่งอนาคต ใหม่ หรือ 21st Century Skills

[รู้เรียนรู้]
แนวคิดทักษะแห่งอนาคต ใหม่ หรือ 21st Century Skills เป็นฐาน ซึ่งนัก การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเชื่อกันว่า เป็นทักษะทางรอดสำหรับศตวรรษนี้ ประกอบด้วย ๓ ทักษะ ได้แก่

———–

๑.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
๒.ทักษะการประกอบอาชีพ
๓.ทักษะทางด้านข้อมูลข่าวสารสาระสนเทศ

———–

ซึ่งโพสต่อไปจากนี้เราจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่ง ประกอบด้วย ๔ ทักษะย่อย

———–

โดยโพสนี้เราจะเล่าถึง “ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์” (Criticized/Critical Thinking)

————

บางท่านใช้คำว่าการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่ว่าจะใช้ศัพท์คําใด รูปธรรมของทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ เริ่มต้นจากเด็กที่กล้าพูดว่าตนเองไม่รู้ และ ความรู้นั้นไม่ใช่ความผิด ความไม่รู้ไม่ใช่ความโง่เขลาเบาปัญญา จากนั้นก็พัฒนาเป็นความไม่เชื่อ ต่อสิ่งที่บอกต่อกันมา ไม่เชื่อเพียงเพราะครูและผู้ใหญ่บอก หรือตำราเขียนไว้ ท้าทายไปกว่านั้นคือ ไม่เชื่อแม้กระทั่งเฉลยข้อสอบ เป็นความกล้าที่จะเห็นต่าง ไม่เหมือนผู้อื่น มีความกระหายใคร่รู้ สงสัยไม่เลิก ช่างซักช่างถามไม่หยุด ออกไปหาค้นคว้า หาคําตอบ เป็นความพยายามที่จะให้เหตุผลต่อสิ่ง ที่เกิดขึ้น ตรงหน้า

——-

เกล็ดความรู้จากหนังสือ คู่มือครูมืออาชีพ (ฉบับย่อ) ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย สมหญิง สายธนู
สามารถดาวน์โหลดได้ตาม ลิงค์
http://175.41.155.75/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0…/