[รู้จัก ‘รู้’] Theory U ของ Otto Scharmer

ชายคนนี้เป็น นักคิดชาวเยอรมันที่เรียนมาทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ โดยปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ MIT  ซึ่งเป็นคนค้นคิด Theory U ซึ่งเขาได้ศึกษาทฤษฎีนี้ในระดับปริญญาเอก

โดยรูปแบบของ ‘Theory U’  เริ่มต้นด้วย

๑) รับรู้ เมื่อเรารับรู้อะไรเข้ามา แทนที่จะตอบโต้ทันทีซึ่งเป็นอารมณ์ไม่ใช่ปัญญา เราเลือกที่จะทำตามข้อที่ ๒

๒) อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าชอบไม่ชอบ ให้แขวนไว้ก่อนพิจารณาอย่างเงียบๆ

๓) ที่ก้นตัว U เป็นสภาวะที่เราเรียกว่า “Presencing” เป็นคำใหม่ที่สร้างขึ้นมา หมายถึงจิตนิ่งรู้อยู่กับปัจจุบัน ทำให้ความจริงแสดงตัวออกมา

และข้อสุดท้าย

๔) ตอบ-โต้ กลับไปด้วยปัญญา ไม่ใช่ด้วยอารมณ์​

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหนังสือ AWAKEING : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี