รู้จักรู้ : 3 สิ่งสำคัญสำหรับชีวิตและการจัดการโภชนาการของศูนย์เด็กเล็ก

ผู้ที่มีทักษะทางสังคม ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์  คือสิ่งสำคัญ
ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ประธานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก สมาคมพัฒนาศักยภาพอัจริยภาพมนุษย์

“จากประสบการณ์ทำงาน ชี้ว่า ผู้ที่มีไอคิวสูงไม่มีประโยชน์เท่ากับผู้ที่มีทักษะทางสังคมและความกล้า ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ ขณะที่คนไทยตกมาตรฐานทั้งสามอย่าง ทั้งด้านความคิด ที่คิดไม่เป็นความคิดคิดสร้างสรรค์ตกต่ำ เด็กไทยขาดความเชื่อมั่น เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ และทักษะทางสังคมก็ต่ำลงเรื่อยๆ ฉะนั้นต้องหามาตรการเสริมศักยภาพผู้ปกครองให้มีความพร้อม จึงอยากเสนอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการที่จะเอื้อไปสู่ผู้ปกครองโดยตรง”

 

โภชนาการ พลังเสริมสร้างสติปัญญา โดย สุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

“เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่งของเทศบาลเมืองแก มีภาวะโภชนาการต่ำ ทั้งน้ำหนักเกินและไม่ถึงเกณฑ์ เป็นผลมาจากงบที่รัฐจ่ายรายหัวให้เด็กคนละ 20 บาท ซึ่งคิดเป็นปีละกว่า 1 ล้านบาท ขณะที่จำนวนเด็กแต่ละศูนย์ไม่เท่ากัน ต้องหมุ่นการประกอบอาหารจึงต่างกัน ทีมสุขภาพเมืองแก จึงแก้ปัญหาด้วยการจัดตั้ง ครัวกลาง เพียงแห่งเดียวควบคุมโดยเทศบาล จัดหาแม่ครัวที่ผ่านการอบรมทักษะโภชนาการ ทำอาหารกระจายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง 60 เปอร์เซ็นต์ของงบ 1 ล้านบาทกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกรในชุมชน เด็กได้รับโภชนาที่ดี ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาก็พัฒนาเชื่อมโยงกัน ดังนั้นงบ 20 บาทที่รัฐสนับสนุนถือว่าเพียงพอ ถ้านำมาบริหารร่วมกัน”