รหัสการพัฒนาใหม่

รหัสการพัฒนาใหม่ ตอน G = Goodness = ความดี
บางส่วนของหนังสือ : พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสการพัฒนาใหม่ – ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

ในโลกตะวันตกก็มีรหัสการพัฒนา เรียกย่อๆว่า KPM คือ ความรู้ – อำนาจ – เงิน

ซึ่งเราได้เห็นรูปแบบการพัฒนาของเขา ตามสื่อต่างๆ
แต่สำหรับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีรหัสการพัฒนา ๓ ตัวเช่นกันนั้นคือ ‘GCK’

โดยบทความนี้ขอเล่าถึงตัวแรกคือ G = Goodness = ความดี

“ความดีคืออะไร” เราชวนทุกคนมาตั้งคำถามใหม่กัน ซึ่งคำตอบก็ต่างๆกันไปไม่ว่าจะเป็น ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม

เราต่างตอบคำถามนี้กันได้อย่างว่องไว ซึ่งเรื่องของการลงมือทำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เราอาจหลงลืม และลงมือทำตามคำถามอีกข้อที่ว่า “ทำอย่างไรจะรวย” ซึ่งการคดโกงก็ทำให้รวยได้ ไม่ต่างจากความเพียร แต่หากรวยแล้วเบียดเบียนผู้อื่นคงไม่ใช่ความดี

“ถ้าตั้งคำถามใหม่ว่า ‘ความดีคืออะไร’ แทนที่คำถามเก่าว่า ‘ทำอย่างไรจะรวย’ จะเกิดจิตสำนึกใหม่ การตั้งคำถามว่าความดีคืออะไรซ้ำๆทุกวี่ทุกวัน ความรู้สึกนึกคิดก็จะเปลี่ยนไป”​ อ.ประเวศ วะสี

เมื่อคำถามเปลี่ยนไปชีวิตเราก็จะเปลี่ยนตาม และนั่นเป็นที่มาของรหัสการพัฒนาตัวแรก ‘G’

รหัสการพัฒนาใหม่ ตอน ‘C’ = Community = ความเป็นชุมชน
บางส่วนของหนังสือ : พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสการพัฒนาใหม่ – ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

เมื่อธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาในประเทศไทย ตามรูปแบบการพัฒนาของตะวันตก การดำเนินธุรกิจที่เจ้าของรวยคนเดียวจึงเกิดขึ้น สิ่งนี้ทำให้เห็นว่าคนรวยในประเทศเรามีเพียง 1% ตัวเลขไม่ต่างกับทั่วโลกเท่าไหร่

ร้านสะดวกแทรกซึมอยู่ในชุมชน ร้านโชว์ห่วยเล็กๆที่ประกอบกิจการโดยคนในหมู่บ้านจึงล้มตาย นี้คงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน

“โลกจะไม่หายวิกฤตเลย ถ้ามนุษย์ไม่เปลี่ยนวิธีคิดจากคิดเชิงประโยชน์ของปัจเจกแบบตัวใครตัวมันทอดทิ้งกัน มาเป็นคิดเชิงอยู่ร่วมกัน” อ.ประเวศ

และนั้นก็คือความสำคัญของตัว ‘C’

รหัสการพัฒนาใหม่ ตอน ‘K’ = Knowledge = ความรู้
บางส่วนของหนังสือ : พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสการพัฒนาใหม่ – ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

ความรู้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ ความรู้ในตัวคน (เชิงวัฒนธรรม)
ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตและการทำงานนั่นคือมีรากฐานอยู่ในตัววัฒนธรรม

และ ความรู้ในตำรา (เชิงวิทยาศาสตร์)
ความรู้ที่อยู่ในตำรานั้นมีฐานอยู่ในการวิจัยค้นคว้าหรือวิทยาศาสตร์

ความรู้ในตัวคนนั้นทุกคนมี แต่ความรู้ในตำราน้อยคนมี

สรุปแล้ว รหัสการพัฒนา GCK ความดี – การอยู่ร่วมกัน – ความรู้ นั่นคือปัญญา ฉะนั้น ในการมองหาความหมายของรหัสการพัฒนาประเทศนั้น ไม่ควรมองอย่างแยกส่วนและมองเชิงเทคนิค ทั้งหมดเป็นกระบวรทัศน์ใหม่ ซึ่งแตกต่างจากกระบวนทัศน์โลก หรือจะเรียกได้ ว่ารหัสการพัฒนาที่เหมาะสมกับบ้านของพ่อที่ชื่อประเทศไทย