มูลค่าภายใน โดย Deborah Jenkins คุณครูที่ Heathfield Junior School, Whitton

ครูบางคนใช้คำว่า “ดีมาก!” อยู่เสมอเมื่อเด็กเป็นคนดี ทำงานเสร็จหรือกล้าตอบคำถาม Oxford Dictionary ให้ความหมายคำว่า “ดี” ไว้ว่าคือความสามารถ คุณภาพ หรือความโดดเด่นที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ย แต่ครูมักมองข้ามความหมายเหล่านี้ไป เพราะเมื่อครูเห็นเด็กๆ ที่ยอดเยี่ยมก็มักจะเอ่ยคำว่าดีเพื่อแสดงความชื่นชมให้ทุกคนรับรู้

แน่นอนมันคือการสร้างแรงสนับสนุนให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง แต่ความยิ่งใหญ่ของนักเรียนไม่ได้มีแค่สิ่งที่นักเรียนทำได้เท่านั้น ความล้มเหลวก็เป็นความสำเร็จชนิดหนึ่ง มันคือกระบวนการปรับตัว การสร้างความยืดหยุ่น สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และการเสี่ยงภัย

คำว่า “overcomer” แม้จะเป็นคำเก่า แต่ก็ให้ความหมายครอบคลุมความสำเร็จทั้ง 2 ด้านได้เป็นอย่างดี ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่ชัยชนะที่โดดเด่น แต่เป็นชัยชนะเหนืออัตราเดิมพัน เด็กจำเป็นต้องรู้ว่าความล้มเหลวสำคัญเทียบเท่ากับความสำเร็จของพวกเขา และพวกเขายังจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขามีเอกลักษณ์และความสนใจเฉพาะตัว เพราะฉะนั้นเมื่อครูสังเกตเห็นและให้ความสำคัญกับเด็กได้แบบเฉพาะบุคคล ก็จะเป็นการปูเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ของเด็กแต่ละคนได้ เนื่องจากคุณค่าของเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ แต่อยู่ที่มูลค่าภายในของพวกเขา