มุมมองของนักขาย ในเรื่องการสอน จาก Ari Sherbill

Ari Sherbill รู้จักกันดีว่าเขาคือนักขายที่มีความเชี่ยวชาญในการหว่านล้อมให้ผู้คนคล้อยตาม ซึ่งความจริงแล้วไม่ต่างจากครูที่ยืนอยู่หน้าห้อง ที่กระตุ้นให้เด็กมีความอยาก และกระตือรือร้นในการเรียนของพวกเขา ซึ่ง Ari คิดว่า การสอนที่มีประสิทธิภาพคือการให้ความสนใจกับนักเรียนอย่างเข้มข้น

วิธีที่หนึ่ง “เครื่องมือสร้างความต้องการ”

ครูหลายคนพยายามดึงดูดความสนใจของนักเรียนต่อหัวข้อที่กำลังจะสอน แต่ไม่สำเร็จเทคนิคก็คือไม่ต้องสอนเรื่องที่เกี่ยวกับหัวข้อ สิ่งสำคัญประการแรกคือครูต้องทำให้นักเรียนรู้ถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากหัวข้อที่จะเรียน

สร้างความปรารถนาให้เขา เมื่อพวกเขาปรารถนาจะได้ประโยชน์จากบทเรียน พวกเขาจะให้ความสนใจ ยกตัวอย่างเช่น แทนที่ครูจะเริ่มประโยคแบบทั่วไปว่า ‘นี่เป็นสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้ในวันนี้’ ก็ให้เปลี่ยนเป็นพาดหัวสั้นๆ ที่สอดคล้องกับประโยชน์ของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น “4 วิธีการสอนเพื่อสร้างความประทับใจให้นักเรียน” ครูที่กำลังต้องการสร้างความประทับใจให้นักเรียนของตัวเองจะเริ่มอ่านเนื้อหาทันที เช่นเดียวกันกับหัวข้อที่คุณจะสอน สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องเจาะลึกความคิดของนักเรียนว่าพวกเขาต้องการอะไร และเนื้อหาของคุณเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไร

วิธีที่สอง “การทำให้นักเรียนรู้สึกเจ็บปวดจากการไม่ได้รับประโยชน์นี้”

อธิบายให้พวกเขารู้ถึงสถานการณ์ปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญ และเมื่อประโยชน์คือการตั้งใจเรียน การไม่สนใจเรียนก็คือความเจ็บปวดของพวกเขา ความเจ็บปวดที่ดีที่สุดที่จะมอบให้นักเรียนคือหลักฐานและการยกตัวอย่าง เช่น หาก Steve Jobs เข้าใจความลับเรื่องการเป็นผู้นำของ George Washington แล้ว เขาจะถูกไล่ออกจาก Apple หรือไม่? หรือใครคือคนที่กำลังประสบปัญหาเพราะขาดความรู้? เป็นต้น

วิธีที่สาม “ยุทธศาสตร์การแสดงตัวอย่าง”

เพื่อสร้างความคาดหวังในหลักสูตรของคุณ ครูส่วนใหญ่เริ่มต้นชั้นเรียนโดยพูดถึงเรื่องทั่วไป แทนที่จะสร้างคุณค่า ความเจ็บปวด ความรู้สึกขาดไม่ได้ และแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่น “แม้ว่าคุณกำลังประสบปัญหาแต่คุณก็กำลังจะได้เรียนรู้เคล็ดลับการเป็นผู้นำของ George Washington ในไม่กี่เดือนนี้” เป็นต้น

วิธีการสุดท้าย “การสอนด้วย VAK”

ครูต้องตระหนักเสมอว่านักเรียนมี 3 ประเภท คือ นักเรียนที่เรียนจากภาพ (Visual) เรียนจากเสียง (Audio) และเรียนจากการเคลื่อนไหว (Kinesthetic) หากต้องการให้การสอนของคุณมีประสิทธิภาพจริงๆ ต้องสังเกตว่านักเรียนของคุณเป็นแบบไหน และสร้างบรรยากาศการสอนให้สอดคล้องกับพวกเขา สื่อวิดีโอภาพเคลื่อนไหวและงานนำเสนอกลายเป็นสื่อใหม่ในการสอนที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับนักเรียนทั้ง 3 ประเภท เพราะนักเรียนจะได้รับรู้ทั้งเสียงและภาพ อีกทั้งยังเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยจับสมาธิของนักเรียนประเภท K ได้ด้วย

เมื่อคุณใส่ใจนักเรียน คุณจะสร้างความคาดหวังของพวกเขาได้ และเมื่อคุณสร้างความคาดหวังได้ พวกเขาจะสนใจในเนื้อหาการเรียนการสอนของคุณ