มาออกกำลังกายกันเถอะ

 

มหาวิทยาลัย Bath ทำการศึกษาทดลองโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับเด็กอายุ 14-18 ปี ที่ออกกำลังกายทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ใน 40 โรงเรียน
.
พบว่ามีโปรแกรมการออกกำลังกาย 20 นาที ที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงและความสมดุลของร่างกาย ตลอดจนช่วยลดการบาดเจ็บของบาดแผลและลดการกระแทกลงได้ถึง 59%
.
เมื่อเทียบกับการออกกำลังกายรูปแบบอื่น โปรแกรมการออกกำลังกายนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะกับนักกีฬารักบี้ที่มักมีการบาดเจ็บที่คอและศีรษะเป็นประจำ โปรแกรมการออกกำลังกายนี้ สามารถแบ่งออกเป็นสี่ส่วนประกอบด้วย
.
การอุ่นเครื่องด้วยการคลายเส้น 2 นาที การฝึกความสมดุล 4 นาที การออกกำลังฝืนแรงต้าน ทั้งส่วนหัวและคอ 8 นาที และกระโดด ก้าว และท่าจบโปรแกรม 6 นาที
.
ศาสตราจารย์ Keith Stokes ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้อธิบายว่าการออกกำลังกายที่เสริมกล้ามเนื้อให้คอ ช่วยให้ผู้เล่นสามารถรับมือกับแรงกระแทกที่ระหว่างสมองกับกะโหลก และปัจจุบันมีการเร่งดำเนินการเรียกร้องให้โรงเรียนต่างๆ เริ่มใช้โปรแกรมการออกกำลังกายดังกล่าวก่อนเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน