พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นคนแรกของโลก

มหาวิทยาลัย Cambridge แต่งตั้งให้ Paul Ramchandani เป็นศาสตราจารย์ด้านการเล่นคนแรกของโลก 

.

เนื่องจาก Ramchandani ใช้เวลากว่า 15 ปีในการวิจัยสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นที่ Imperial College ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เขากำลังจะเข้ารับตำแหน่งใหม่ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2561 นี้ 

.

โดยในการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว Ramchandani จะได้รับเงินสนับสนุนจาก Lego Foundation มูลนิธิการกุศลของ บริษัท ของเล่นเด็ก Lego กว่า 4 ล้านปอนด์ 

.

เพื่อทำการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาและการเรียนรู้ (Pedal) ในฐานะศาสตราจารย์ด้านการเล่น Ramchandani จะต้องทำการสำรวจว่าการเล่นนั้นสามารถสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอารมณ์ และทำให้เด็กมีทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และการควบคุมตนเองได้ผ่านการเรียนด้วยการเล่นตามโปรแกรม ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนด้วยการวิจัยที่เกี่ยวกับสมองด้วย