นิยม “ชม” ชอบ

การชมเชยเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังความนับถือและเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อเราใช้การชมอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นักเรียนมีพลังและสร้างวัฒนธรรมในชั้นเรียนเชิงบวกได้

การตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การชมมีประสิทธิภาพ เราต้องเปลี่ยนจากการชมว่า “ดี” ทั่วไป มาเป็นการชมเพื่อให้ข้อเสนอแนะอย่างมีเป้าหมาย ในระหว่างการเรียนรู้ เพื่อส่งสัญญาณให้นักเรียนทราบว่าพวกเขากำลังทำงานหรือเรียนรู้ในทิศทางที่ถูกต้อง การชมอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนี้ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจทิศทางการเรียนรู้และพร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง

ชื่อชมความพยายาม

ครูควรใช้คำชมเพื่อแสดงการรับรู้ถึงการมีส่วนร่วม การพัฒนา และความเพียรพยายามของนักเรียน คำชื่นชมควรถูกใช้เมื่อนักเรียนได้พิสูจน์หรือพยายามก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงพื้นฐานทางสติปัญญาของพวกเขา การชื่นชมความพยายามในการก้าวข้ามความยากลำบากช่วยให้นักเรียนขยับมาตรฐานของพวกเขาได้  

เน้นพฤติกรรมที่ดี

การชื่นชมพฤติกรรมที่ดีสามารถป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ เนื่องจากการชื่นชมพฤติกรรมเชิงบวกสามารถปลักดันให้เกิดการปรับปรุงตัวได้ และเมื่อชมนักเรียนคนหนึ่งถึงพฤติกรรมที่ดีของเขา ก็ช่วยให้นักเรียนคนอื่นๆ สะท้อนพฤติกรรมของตนเองได้ด้วย

ไวต่อแรงจูงใจของนักเรียนแต่ละคน

ความไวและการเอาใจใส่คือเครื่องมือในการพิจารณาว่าเราควรจะให้คำชมเมื่อและกับใคร นักเรียนที่อยู่ในช่วงเวลายากลำบากคือคนที่ต้องการการชื่นชมอย่างจริงใจ ดังนั้น ข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนที่เรามีจะช่วยให้เรารู้ว่าเมื่อไรควรกระตุ้นพวกเขา และกระตุ้นด้วยวิธีการอะไรจึงจะดีที่สุด  

 

ทั้งนี้ ไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้นที่สมควรได้รับคำชม ลองคิดถึงความท้าทายในอาชีพครู ออกไปนอกห้องเรียน สังเกตสิ่งที่เพื่อนร่วมงานของเรากำลังทำ และชื่นชมพวกเขา นั่นจะช่วยให้ทั้งเราและนักเรียนของเราประสบความสำเร็จมากขึ้น