นักเรียนควรได้เลือก

 

รองอธิการบดีศาสตราจารย์ Noah Midamba จากมหาวิทยาลัย KCA ประเทศเคนยา กล่าวว่านักเรียนควรได้เลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการจะเรียนต่อ ไม่ใช่ถูกบอกให้เลือก

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเคนยาและ Colleges Central Placement Services (KUCCPS) เป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ซึ่งกำลังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายที่ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนสิ่งที่ตนเองต้องการเท่าที่ควร KUCCPS จึงมุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมแนะนำอาชีพเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ในเวลาเดียวกันศาสตราจารย์ Midamba กล่าวว่า

“การตอบสนองความต้องการของนักเรียนต้องคำนึงถึงคุณภาพอยู่เสมอด้วย”

.

รัฐบาลเคนย่าจึงได้ระงับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่เป็นเวลา 3 ปี และเตือนว่าจะปิดมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน นอกจากนี้ยังสัญญาว่าจะเสริมสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบการจัดการคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยด้วย