ทำไมต้องคิดบวก

ปัจจัยแห่งความสำเร็จส่วนใหญ่อยู่ที่การวางแผนอย่างรอบคอบ การเตรียมการ และการคิดเชิงบวก นี่คือทักษะจำเป็นที่ครูต้องแบ่งปันกับนักเรียนเมื่อพวกเขามุ่งไปที่การทดสอบปลายภาคและการสอบปลายปี ความคิดเชิงบวกและการสร้างภาพถูกใช้อย่างแพร่หลายในหมู่นักกีฬาฝีมือดี ตลอดจนนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เพราะการคิดบวกสนับสนุนให้พวกเขาทำผลงานออกมาได้ในระดับที่ดีที่สุดเมื่อต้องลงแข่ง ดังนั้น กระบวนการเดียวกันนี้สามารถใช้กับการเรียนรู้และการสอบในโรงเรียนได้

ครูสามารถชักจูงให้นักเรียนคิดบวกและสร้างภาพจินตนาการเกี่ยวกับการสอบของพวกเขาที่เป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ ภาพที่ปรากฏในความคิดจะทำงานร่วมกับประสาทสัมผัสในร่างกาย และสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้น ในห้วงเวลาของความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี่เองสมองก็จะเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อให้มีศักยภาพสูงสุดในการลงมือทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ ดังนั้นเมื่อการเตรียมพร้อมถือเป็นหัวใจของการประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน การคิดบวกจึงเป็นเครื่องมือแห่งการเตรียมความพร้อมที่ทรงพลังที่สุด