ชุดความรู้ infographic การศึกษาในศตวรรษที่ 21

1.InfoGraphic-21 Csks

สามารถ ดาวน์โหลด infographic ชุดที่ 1 ได้ที่นี่

2.InfoGraphic-12 องค์ประกอบ PBL

สามารถ ดาวน์โหลด infographic ชุดที่ 2 ได้ที่นี่

3.InfoGraphic-12 ขั้นตอนพัฒนา รร.ต้นแบบ

สามารถ ดาวน์โหลด infographic ชุดที่ 3 ได้ที่นี่