จดหมายข่าว “การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์”

การสร้างจินตภาพเป็นเรื่องสำคัญมากในกระบวนการเรียนรู้ เราจะใช้การสร้างจินตภาพเก็บภาพข้อมูลต่างๆ และอาศัยภาพเหล่านั้นมาคิดต่อยอด วางแนวทางต่างๆ รวมถึงการทดลองแก้ปัญหาเบื้องต้นในโลกของความคิด ซึ่งหนังสือคือเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เด็กสร้างโลกของข้อมูลและจินตภาพที่กว้างใหญ่และไปได้ไกลกว่าโลกที่เคยพบเห็น

พญ.พิชญา ตันธนวิกรัย