ความทุ่มเทของครู ผสานความร่วมมือจากชุมชน สร้างผลสัมฤทธิ์การเรียน โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม

ใครจะคาดคิดว่าโรงเรียนขนาดกลางในต่างจังหวัดแห่งนี้จะมีผลคะแนน O-Net สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกว่าร้อยละ 60 ติดต่อในช่วง 10 ปี ผลสัมฤทธิ์การศึกษานี้เป็นผลมาจากความทุ่มเทตั้งใจของครูและผอ.ทั้งหมด 6 คน ในโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม จ.สุพรรณบุรี ที่สอนนักเรียน 147 คน ตั้งแต่ชั้น อ.1-ป.6

“มีคนเคยถามว่าทำอย่างไรให้เด็กดีได้ เราก็ตอบเขาไปว่า ก็สอนไงคะ ถ้าสอนอย่างสุดฝีมือทุ่มเทใจให้กับการทำงานของเราแล้วรับรองเด็กต้องได้ดีแน่นอน หน้าที่หลักของเราคือการสอนให้นักเรียนเรียนรู้มากที่สุด เราเริ่มจากให้เด็กเป็นคนดีมีวินัยก่อน ถ้าไม่มีวินัยการเรียนก็คงดีไม่ได้ ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนเป็นครูที่สอนที่นี่มากกว่า 20 ปี วัฒนธรรมในการทำงานของครูทุกคนมีความทุ่มเท เพราะเห็นครูรุ่นพี่ทำงานอย่างไม่เว้นวันหยุดโรงเรียน เมื่อเห็นครูรุ่นพี่ทำอย่างไร เราเข้ามาสอนใหม่ถ้าไม่ทำก็ละอายก็เกิดความต่อเนื่องจากครูรุ่นสู่รุ่นและจนถึงวันนี้ดิฉันเป็นครูที่นี่มา 15 ปีซึ่งถือว่าน้อยที่สุดของครูท่านอื่นๆ ในโรงเรียน”
ครูนงลักษณ์ สุกนวล
“ผมมาอยู่ที่โรงเรียนหลังครูทั้งหมดของโรงเรียน สัมผัสได้ว่าครูทุ่มเทตั้งใจช่วยเหลือการเรียนการสอนให้กันและกัน ทำทุกอย่างเพื่อเด็กอย่างจริงจัง นอกจากนี้เรายังมองด้านชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วม เพราะผู้ปกครองให้ความสนใจการเรียนการสอนของลูก เมื่อเกิดปัญหาก็ร่วมมือกันแก้ไข”
สมัค ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม