ครูผู้เปลี่ยน Ali Shalalha

เมื่อ 15 ปีก่อน โรงเรียน Beit Jann บนภูเขาสูงชันทางภาคเหนือของอิสราเอล มีนักเรียนเกรด 11 เพียง 12 % ที่สอบผ่านชั้นอุดมศึกษา แต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมานักเรียนของที่นี่สอบผ่าน 100% และปัจจุบันโรงเรียน Beit Jann คืออันดับที่ 2 ของประเทศในการสอบวัดระดับชั้นมัธยมที่เรียกว่า “Bagrut”

Beit Jann เป็นชุมชนของ Druze ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยทางศาสนาของอาหรับ Ali Shalalha ก็เป็นหนึ่ง Druze และโตมาในโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบผ่านต่ำกว่า 12% เขาจบการศึกษาและเริ่มอาชีพสอนในปี พ.ศ.2522 และกลายเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมแห่งเดียวในเมืองเมื่อปี พ.ศ.2543 Shalalha พยายามผลักดันให้ชุมชนของ Druze มีส่วนร่วมในสังคมกระแสหลักเพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ผ่านใบรับรอง

Bagrut “Bagrut คือตั๋ว” Shalalha กล่าว “ถ้าคุณมีตั๋วนี้ คุณก็สามารถไปสถานที่ที่ดีกว่าได้” นอกจากนั้น Shalalha ยังจดจ่ออยู่กับเรื่องครูและการคัดเลือกคนทำงาน “คุณต้องการครูที่ดี ที่รักนักเรียนของพวกเขา รักชุมชนของพวกเขา ดูแลนักเรียน และทำงานหนัก”

Shalalha กล่าวว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงโรงเรียนเพียงคนเดียว การที่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นปีต่อปี ก็เพราะว่าเมื่อ 7 ปีก่อน โรงเรียนได้จัดโปรแกรมพิเศษชื่อว่า START สำหรับเด็กเกรด 10 ที่ทำคะแนนได้ไม่ดีนัก โดยจัดเป็นห้องเรียนขนาดเล็กให้เด็กกลุ่มนี้และมุ่งสอนเฉพาะวิชาหลักๆ ไม่กี่วิชา เด็กที่เข้าร่วมโครงการในช่วงแรกๆ สอบตกเป็นจำนวนมาก แต่แทนที่จะยกเลิกโปรแกรม เขาเลือกที่จะสร้างการเรียนรู้ในทุกๆ การสอบที่เด็กล้มเหลว และปรากฏว่าผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ กระบวนการนี้ไม่เพียงทำให้เด็กๆ มีผลการเรียนที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับเด็กที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าตนจะประสบความสำเร็จได้

กระบวนการพิสูจน์ให้เห็นถึงกระบวนการที่เปลี่ยนความเชื่อเดิมไปสู่ผลลัพธ์และความเป็นไปได้ใหม่ “มันยากมาก” Shalalha กล่าว “แต่ผมต้องการให้ชุมชนของ Druze มีสังคมที่ดี”