กุญแจสู่การปรับปรุงการศึกษาในเคนย่า

“รัฐบาลจะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเต็มที่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ เข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น” ประธานคณะกรรมการการศึกษาของสมัชชาแห่งชาติประเทสเคนย่า Sabina Chege กล่าว

ถ้าเทคโนโลยีทำให้บรรลุผลด้านการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และทำให้เด็กๆ ได้เข้าเรียนในโรงเรียนมากขึ้น นั่นก็เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน” รัฐบาลเคนย่ากำลังดำเนินโครงการ Digital Literacy Program (DLP) ในโรงเรียนประถมศึกษาสาธารณะทั้งหมด 23,951 แห่ง เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะมอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนมากกว่า 1.2 ล้านเครื่อง

และลงทุนด้านการฝึกอบรมครูในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ตลอดจนพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วย โดยเชื่อว่าการลงทุนกับเทคโนโลยีด้านการศึกษานี้จะส่งผลให้ต้นทุนทางด้านการศึกษาของเคนย่าในอนาคตลดลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เราจะเห็นว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรครูและองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีด้วย เพื่อให้การเรียนรู้จากเทคโนโลยีเกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์การพัฒนาการเรียนรู้