การเรียนรู้ ไม่ต้องเกิดขึ้นในห้องเรียน

การเรียนรู้นอกห้องเรียน :
เรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมที่ Rider UniversityKelsey Johnson เข้าเรียนที่ Rider University ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะเธอรู้ดีว่าที่แห่งนี้ให้ประสบการณ์ทั้งในชั้นเรียนและโลกแห่งการทำงาน ที่นี่มีโปรแกรมส่งนักศึกษาไปทำงานช่วยเหลือโรงเรียนในท้องถิ่นและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ประเทศไทยภายใต้โครงการวาดภาพหรือสร้างอาคาร คูน้ำ ไปจนถึงสุ่มไก่

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการร่วมทำงานให้องค์การสหประชาชาติที่ New York ทั้งหมดนี้เพราะ Rider University เชื่อว่าการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ 6 ด้านตามหลักสูตร คือ การฝึกงาน การทำงานในวิชาชีพเฉพาะ การเป็นผู้นำ การให้บริการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และการเข้าถึงศิลปะ

นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้ทักษะการแก้ปัญหาและการปรับตัวอีกด้วย ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย Gregory G. Dell’Omo กล่าวว่า “ผมหวังว่านักศึกษาจะกลายเป็นคนกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตผู้อื่นมากขึ้น และมันไม่มีอะไรที่จะมีพลังมากไปกว่านี้อีกแล้ว”

[เรียนจากโลก]
เรียนคณิตศาสตร์แบบไม่จำเจที่ Standford
ที่มา : https://ed.stanford.edu

Stanford Graduate School of Education (GSE) จัดอบรมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนม.ปลายกว่า 120 คน ผ่านการทำกิจกรรมเป็นทีมเพื่อเรียนรู้การแก้โจทย์เลขที่นอกเหนือไปจากการทดบนกระดาษ

กิจกรรมที่ได้รับความนิยมที่สุดเห็นจะเป็นการสร้างหอคอยให้สูงที่สุดด้วยเส้นสปาเก็ตตี้แห้ง กระดาษกาวและมาชเมลโล่ นักเรียนจะได้ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้เมื่อจบแต่ละกิจกรรม การเรียนคณิตศาสตร์นอกกรอบนี้ นำไปสู่การมีความพยายามและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น

Cathy Williams หนึ่งในผู้ร่วมจัดการอบรมกล่าวว่า เมื่อนักเรียนต้องแก้โจทย์ปัญหาหลายๆ ครั้ง มันทำให้พวกเขาสามารถเจาะลึกปัญหาและยอมรับความผิดพลาดได้ ซึ่งนำไปสู่การมีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆ มากขึ้นด้วย

“บินขึ้นฟ้า” เรียนรู้อย่างบูรณาการสู่การใช้งานในชีวิตจริง

Dan Mikkelsen อดีตครูสังคมศึกษาได้ก่อตั้งมูลนิธิ Kids Wings Flight Academy ใน California จากความรู้สึกที่ว่าการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนทั่วไปเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้

เขาจึงสอนพีชคณิต เรขาคณิต ฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์โลกผ่านการบิน โดยเน้นให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เช่น นักเรียนจะต้องตอบปัญหาพีชคณิตเพื่อเตรียมเชื้อเพลิงสำหรับเดินทาง คำนวณค่าองศาจากเครื่องนำทางด้วยเรขาคณิต หรือวิเคราะห์สภาพอากาศกับการบินจากวิชาเคมีก่อนขึ้นบินจริง ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการนี้

นักเรียนจะได้เรียนภาคทฤษฎี พบปะกับนักบินมืออาชีพและฝึกบินจริงในช่วงสุดสัปดาห์ แม้ไม่ใช่นักเรียนทุกคนในโครงการจะกลายเป็นนักบิน แต่พวกเขาสามารถนำเอาวิชาคณิตและวิทยาศาสตร์พื้นฐานเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้