สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (10)

การจินตนาการในสถานการณนี้ช่วยให้เห็นจุดร่วมและเชื่อมโยงสู่อีกวิธีการหนึ่งที่ได้ผลดีในการประสานความคิดและความรู้สึกเพื่อสร้างความมีความหมาย นั่นคือ การฟังเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง

ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ตอนที่ 3

ข้อสอบปรนัยที่บีบบังคับให้นักเรียนต้องใช้เหตุผลตามที่กำหนด ใช้วิจารณญาณให้ตรงกับผู้ออกข้อสอบ และต้องกาข้อที่ถูกต้องโดยไม่มีโอกาสคิดแตกต่าง เหล่านี้ทำให้สมองของนักเรียนไทยคับแคบ ขาดความสามารถคิดนอกกรอบ และต้องจำยอมเพื่อความอยู่รอด ใครที่คิดต่างต้องถูกกำจัดออกไป

ดนตรีกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตอนที่ 3

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การที่เด็กได้ฟังหรือฝึกร้องเพลงที่มีลักษณะเหล่านี้จะทำให้เด็กได้ฝึกการใช้ภาษาโดยอัตโนมัติและสามารถซึมซับการใช้ภาษาได้อย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือถูกยัดเยียด

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (9)

มีข้อสังเกตว่าในกรณีของบทบาทหน้าที่ ลักษณะการเข้าถึงอาจจะอยู่ในรูปของการประเมินสถานการณ์ โดยอาศัยมาตรฐานของบทบาทหน้าที่ที่เห็นว่ามีลักษณะตรงกับอุดมการณ์ ดังตัวอย่างข้างต้น แต่บางครั้งก็อยู่ในลักษณะการไต่ถามบทบาทหน้าที่ เนื่องจากเห็นว่าไม่ตรงกับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นแก่นหรืออุดมการณ์

ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ตอนที่ 2

2000-6000 บาท หนึ่งวิชาต้องเรียนหลายคอร์ส หากจะเรียนครบหมดทุกวิชาย่อมต้องใช้เงินเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสน การจ่ายค่าหลักสูตรของสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงต้องไปโอนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ในวันที่กำหนด

ดนตรีกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตอนที่ 2

กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ทั้งช่วยฝึกให้ใช้ความคิดและจินตนาการอย่างเต็มที่ในช่วงวัย 2-5 ปี ถือเป็นช่วงวัยที่เด็กจะมีความเป็นตัวของตัวเองมาก ชอบทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองและไม่ชอบการถูกบีบบังคับ และในช่วงวัย 4-7 ปี ถือเป็นวัยแห่งการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

1 78 79 80 81 82 90