‘Ruth Stokes’ ครูเมื่อยามป่วยไข้ของเด็กๆ

เด็กๆ ในโรงพยาบาล Great Ormond Street อยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลหลากหลาย พวกเขาอาจกำลังปลูกถ่ายอวัยวะ เข้ารับการรักษามะเร็ง รอการฟอกไตหรืออยู่ในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย

เชื้อชาติ – การศึกษา

Kirah T นักเรียนจาก NJ Middle School กล่าวว่าความไม่เสมอภาคทางเชื้อชาติและเพศมีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาของนักเรียนทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เธอเป็นนักเรียนผิวดำลาตินที่เชื่อว่าการเหยียดผิวและแบ่งแยกเพศยังมีชีวิตอยู่ในระบบการศึกษาทั่วโลก

เสียด สี ผิว

Hope Oloye อายุ 20 ปี จาก London เป็นนักศึกษาแพทย์ผิวสีที่ Oxford เธอตัดสินใจเข้าเรียนที่นี่เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากครูสอนพิเศษ ในปี 2015

พัดไป พัดพา จนมาพบกัน

หลังเหตุการณ์พายุเฮอริเคน Maria ถล่ม Puerto Rico เมื่อหลายเดือนก่อน โรงเรียนรัฐอย่าง Orange County ในเมือง Orlando รัฐ Florida ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่สนามบินเพื่อพบปะครอบครัวผู้อพยพชาว Puerto Rico กว่า 100 ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือและรับลูกๆ ของพวกเขาเข้าเรียน

นักเรียนผู้เปลี่ยนแปลงการสอนของฉัน

ช่วงปี 1970 คือจุดเริ่มต้นแห่งการเป็นครูใน New Orleans ของ Kathleen Whalen เธอง่วนอยู่กับการบริหารจัดการในห้องเรียน ในฐานะที่เป็นครูใหม่และเป็นผู้หญิงผิวขาวที่สอนในโรงเรียนเด็กผิวดำ ทำให้เกิดช่องว่างทางภาษาและวัฒนธรรมมากมายที่ท้าทายการสื่อสารระหว่างเธอกับนักเรียน

1 3 4 5 6 7 41