มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ตามเจตนารมณ์ของนายแพทย์สฤษดิ์วงศ์และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการพัฒนาเด็กปัญญาเลิศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมนุษย์เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย

สื่อการเรียนรู้ ฉลาดเกมส์โกง

สื่อการเรียนรู้
ฉลาดเกมส์โกง

หลังจากที่ผมเคยเอาหนังตัวอย่างมาให้แฟนเพจได้ดูวันนี้เราจะพูดถึงหนังว่า เขาพูดถึงวงการศึกษาว่าอย่างไรบ้าง

ช่องทางสื่อสารอื่นๆ