ปฎิรูปการศึกษา ภาคลงมือทำจริง (1) จุดเริ่มต้น

หนีไม่พ้น อยากให้มีงานดีๆ ทำ มีเงินใช้ แข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้ ไม่มีศัตรู มีเพื่อนดี ปลอดภัย มีพระคุ้มครอง เอาตัวรอดได้ หรือถามคุณครูว่า เราอยากเห็นลูกศิษย์เติบโตไปเป็นคนแบบไหน คำตอบจะวนเวียนอยู่ที่ อยากให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นเด็กดี มีกระบวนการคิดดี คิดวิเคราะห์เป็น มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง