เคล็ด(ไม่) ลับการทำวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้ใจและได้งาน (2)

วิธีการเล่าเรื่องให้เห็นรายละเอียด คือ เล่าให้เห็นถึงกิริยา การกระทำ สิ่งที่เราได้ทำต่อเหตุการณ์นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนไข้ที่ไม่ยอมให้ฉีดยา เราก็จะวางทุกสิ่งในมือลง ไม่ว่าจะเป็นปากกา แผ่นกระดาษ แล้วชวนคนไข้คุยเรื่องทั่วๆไป